İlkokul

Sürekli İletişim

Okulda gerçekleştirilen her çalışmanın bizler için üç sac ayağı mevcut; öğrenci, öğretmen, veli. Kısacası okulda yaptığımız her etkinliğin, çalışmanın öncesinde ve sonrasında velilerimizi de bilgilendiriyor; bunların haricinde her ay düzenli olarak da yüz yüze veya telefon ile de görüşme sağlamaya çaba gösteriyoruz. Ayrıca genel ve birebir toplantılar düzenleyerek durum değerlendirmeleri oluşturuyor, anlık olarak iletişim için de ‘‘Edupage’’ uygulaması üzerinden irtibata geçiyoruz.

Akademik Takip

Öğrencilerimizin bulundukları düzeye ait akademik bilgileri pekiştirebilmeleri amacıyla her branşta ilave dersler, bireysel ve grup etütleri, işlenen konuların kalıcı olması için uygulama/deney tabanlı yaklaşımlar ile destekliyoruz. Bize emanet ettiğiniz yavrularımızı geleceğe en güçlü bir şekilde taşımak için gerekli olan okuma/anlama/yazma, dört işlem, değerler eğitimi, yetenek beceri tespitleri, ahlak ve maneviyat eğitimleri, iki farklı dil eğitimi ve sportif branş eğitimleri ile sabırla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Öğrencilerimizi, psikolojik gelişimleri ve akademik süreçlerine olumsuz tesir edecek olan test, ödev ve ilave kaynak yoğunluğuna boğmuyor, kendilerini tanıyarak geleceğe özgüvenle yürümelerini sağlıyoruz.

Rehberlik Çalışmaları

Yukarıda saydığımız bütün başlıklar birbirinden önemli ve değerli hususlar. Bu konuların bir bütün olarak ilerleyebilmesi ve ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda da yara almadan yola devam edebilmesi için en gerekli ve mühim başlık ise muhakkak rehberlik. Adabilim ailesi olarak bu alanda bireysel gelişim envanterleri oluşturuyor, önleyici rehberlik çalışmaları ile çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Akademik gelişime katkı sağlamak için onlara ışık tutarken kalplerini de incitmeden kıymetli olduklarını hissettirmeyi hedefliyoruz.

Ahlak ve Maneviyat

Pozitif bilimlerin yanında veya ardından gelebilecek bir başlık şeklinde değil, bilhassa onları da besleyen ve yanında taşıyan bir hedef olarak çocuklarımıza ahlâkı, maneviyatı tanıtmak, yaşatmak istiyoruz. İnancı sağlam, manevi hissiyatı kuvvetli, Peygamberini yalnızca tanımakla kalmayıp onu seven ve kendi hayatında da düstur edinen bir nesil yetiştirmek için her güne Kur’an ile başlıyor, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler ile her çocuğumuza özenle yaklaşıyor ve yanında olmaya çalışıyoruz.

Okuma ve Anlama

Eğitim-öğretim süreci içerisinde çocuklarımızın sürekli olarak yanında taşıyacakları temel ihtiyaçlardan biri okuma, bir diğeri ise okuduğunu anlama. Adabilim ailesi olarak bizler öncelikle çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını oluşturmak, bu alışkanlıkla beraber hedeflediğimiz ‘‘eleştirel okuma’’ kültürüne varmak için çabalamaktayız. Okulumuzda bulunan ‘‘Kitap Büfe’’de kitap satışları gerçekleştirerek kitapları çocuklarımızın yanı başından ayırmıyor, buradan okuyacağımız kitaplar doğrultusunda da her ay düzenli olarak kitap kritikleri yapıyoruz.

Yetenek-Beceri-Gelişim Takibi

Her çocuk aklında, bünyesinde, ellerinde veya sözlerinde büyük hazineler taşır. Bu hazineyi doğru tanımak ve doğru bir şekilde yönlendirmek ise o çocuğu hakikate, güzelliğe yönlendirir. Bu düşünceler ile Adabilim’de eğitim gören her çocuğumuz için öncelikli çalışmamız ‘‘estetik’’ duygusunu harekete geçirmek ve bu hareketin devamında ortaya çıkacak sonucu olabildiğince verimli olmasını sağlamak. El Sanatlarından edebî metinlere, müzikten tiyatroya kadar destek olmaya çalıştığımız bu geniş yelpaze içerisinde nahif ve zarif insanlar yetiştirmek için çabalıyoruz.

Kültürel-Sanatsal Etkinlikler

Estetik bakış açısı kazandırmaya çalıştığımız her çocuğumuz için asıl önemli olan unsur bu bakış açısını işleyebileceği ortamlara dâhil olmak ve bu ortamlarda kendini ifade edebilecek alanlar oluşturmak. Bu düşünce ile yola çıkarak her ay en az bir kitap okuyor ve bu kitabın kritiğini mümkünse yazarı ile yahut bilgi sahibi bir başkası ile yapmaya çalışıyoruz. Çeşitli sergilere, tiyatrolara, sinemalara veya oyunlara gidiyor, buralarda çocuklarımızın bakış açısını gözlemliyoruz.

Spor Sağlıktır

Muhakkak ki sağlam çalışan bir kafa sağlam bir vücutta bulunur. Adabilim’de eğitim gören her çocuğumuz için de birçok seçenek sunarak ilgisine göre spora yönlendirmeye çalışıyor, buradaki gelişiminin de sürekli olarak takip ediyoruz. Basketbol, Yüzme, Masa Tenisi, Taekwondo, Tenis, Okçuluk gibi alanlarda çocuklarımızın spor ile yakın ilişki kurması sonucunda inanıyoruz ki daha verimli ve düzenli bir hayat felsefesi oluşturmuş olacağız.

Ezber Çalışmaları

Dilimizi ve dinimizi çocuklarımızın yaşamlarına da aksettirebilmek, onların zihinlerinde yer edebilmek bizler için pek mühim. Erken yaşta akıllarında olan her konu, gelecek günlerinde de muhakkak akıllarında kalacaktır. Bizler de bu doğrultuda her ay bir ayet, bir hadis ve bir şiir ezberliyor; sadece ezberlemekle de kalmayıp üzerine konuşmalar ve etkinlikler oluşturuyoruz.

Bireysel Etkinlikler

Adabilim’de okuyan çocuklarımızın hepsi için geçerli olmak üzere inandığımız en temel mevzulardan biri de her birinin kendine ait olan çok farklı ve güzel özellikleri ortaya çıkarmasıdır. Resim yapan, şiir yazan, müzik ruhu oluşturan çocuklarımız için onlara destek oluyoruz ve bireysel olarak sergiler, etkinlikler düzenliyoruz.

Yayın Çalışmaları

Bunca okuma ve anlama çalışmasının üzerine çocuklarımızın birçoğu kalemi eline alıyor ve ‘‘Ben de yazabilirim’’ düşüncesini ortaya atıyor. Bizler de bu heves karşısında yazılı bir kaynak oluşturmak, bu güzel örnekleri kalıcı hâle getirmek için her dönem sonunda çocuklarımızın eserlerini, her sınıfın kendi dergisinde yayınlıyor, onları da onurlandırmış oluyoruz. İnanıyoruz ki bu sayede her çocuk, yaşadığı onca serüvenin ardından emeklerinin hiç de boşa gitmediğini anlıyor, daha da azimli bir adım atmak için gerekli olan özgüveni tamamlamış oluyor.

Örnek Şahsiyet

Çocuklar erken yaşta kimi görür, kimi tanırsa ona benzer, onun yolunda ilerler. Bu yolda onlara destek olmak için bizler de her ay belirli şahsiyetlerin yaşamlarına ve geride bıraktıkları eserlere konuk oluyoruz. Çocuklarımızla beraber bu örnek şahsiyetleri inceliyor, yaşamlarındaki önemli detayların altını çizerek kendi hayatımızda ne gibi yansımalar oluşturacağını konuşuyoruz. Bir model oluşturma ve bu model ışığında doğru bir yol tutturma hedefi ile sağlam bir kılavuz, rehber işaret ederek çocuklarımızın yolunu daha da kolaylaştırmak istiyoruz.

Yazı Çalışmaları

Okuma, anlama ve konuşma becerileri ile birlikte en çok üzerinde durmamız gereken konu elbette yazma. Ülkemizdeki birçok sıkıntının da asli sebebi olarak gördüğümüz bu konu, hem çocuğumuzun kendi dilini daha iyi kavrayabilmesi hem de kendini bu dilde iyi bir biçimde ifade edebilmesi için bizler için büyük bir önem teşkil ediyor. Üstelik estetik bakış açısının en önemli sac ayaklarından biri olarak görülen edebiyat alanı için de erken yaşta sağlam bir zemin oluşturmak için yazı çalışmalarına özellikle dikkat ediyor ve sürekli olarak yeni yöntemlerle bu beceriyi yoğurmaya çalışıyoruz.

Masal Saati

Küçük yaştaki çocuklarımız için bütün meseleler bir yana hayal gücü, düş zenginliği bir yana. Nasıl ki gördükleri birçok şey dikkatlerini çekiyor, meraklı bir şekilde ona yöneliyorlar, bizler de istiyoruz ki bu dikkati ve merakı onların da çokça seveceği bir alanda toplayalım ve zihinlerinde yepyeni ufuklar açalım. Üstelik bunu yaparken de kendi diline ve çevresindeki yaşama vakıf olması, geleneklerinden uzaklaşmaması için de oldukça uygun bir alan: Masal Saati. Eğitimin eğlenceli ve ortaklaşa yüzü olarak saydığımız bu uygulama sayesinde çocuklarımızın uzun eğitim yolculuğunun başında ona destek olmayı, bu yolculuğu daha anlamlı ve daha güzel kılmayı planlıyoruz.

Oyunla Eğitim

Eğitim her çocuk için aynı pencere değil. Kimisi bu pencerenin farklı yönüne bakar kimisi de bambaşka bir pencere olarak aklında tasarlar. Fakat biliyoruz ki çocuklarımızın ekip ruhunu korumak, pratik zekâsını sürekli olarak diri tutmak, onlara sabırla mücadele etmeyi öğretmek ve tüm bunları yaparken de aktif olarak öğrenim sağlamak için temel gereksinim: oyun. Bunların yanında, hayatlarının birçok kısmında karşılarına çıkacak olan rekabet kavramını doğru bir şekilde anlaması, yenmenin ve yenilmenin ne demek olduğunu hakikatlice öğrenmesi için bizler çocuklarımızın oyun arkadaşı olarak yanlarındayız.

Davranış Eğitimi

Eskiden birçok gazetenin belirli köşesinde, takvimlerin arkasında ve herkesin dilinde yaygın olarak şu ifade kullanılırdı: Adab-ı Muaşeret. Bu bizler için yitirilmemesi gereken, yitirdiğimiz vakit bütün benliğimizi de kaybedeceğimiz bir durumdur. İçerisinde bir sofraya nasıl oturulacağından nasıl selam verilmesi gerektiğine, saygının özündeki bütün güzelliklerden teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğine dek birçok önemli konuya değindiğimiz bu temel konuyu her ay çocuklarımızla birer başlık seçerek anlatıyor, yaşatıyor ve hayatlarının devamında da doğru bir şekilde kullanabilmeleri için çabalıyoruz.